Zobrazujú sa: 1 - 10 z 12 VÝSLEDKOV
Akcie

Podarilo sa! ĎAKUJEME!

Po ukončení hlasovania získal náš projekt najvyšší počet hlasov, za čo vám úprimne ďakujeme! Teraz už len vybaviť administratívu a to najdôležitejšie, zakúpiť stroj, ktorý nám bude slúžiť aj počas ďalších rokov! Ďakujeme a vidíme …