KLSKÁ BEŠKA

Pozývame vás na amatérske preteky v behu na lyžiach klasickou technikou

11.február 2023, lesopark Bôr lokalita

registrácia 10,30 – 11,00

štart 11,00 hod deti hromadný štart, následne po dojazde detí dospelí intervalové štarty po minúte


KATEGÓRIE

deti do 9 rokov – 1 okruh malý – 1 km

deti 10 – 15 rokov – 2 okruhy malé – 2 km

ženy 16 a viac rokov – 2 okruhy veľké, cca 4 km

muži 16 – 39 rokov – 4 okruhy veľké cca 8 km

muži 40 a viac rokov – 3 okruhy veľké cca 6 km

štartovné 4 eurá

Vyhlásenie výsledkov po dojazde posledného pretekára dospelých kategórií. Odemenení budú prví traja v kategórii.

Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nie je zodpovedný za ujmu na zdraví a škody vniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

Odporúčané články