V meste Turčianske Teplice a okolí zabezpečujeme s pomocou techniky bežkárske trate. Aktuálne upravujeme tri lokality, Čremošné, ihrisko Dolná Štubňa, Luhy a lúka pod Bôrom. Ďakujeme našim partnerom – Žilinský samosprávny kraj, Mesto Turčianske Teplice, obec Čremošné, Syráreň Polun Čremošné, Porostav Turčianske Teplice.

Podporiť nás môžete zslaním dobrovoľného príspenku. Finančné prostriedky možno na náš účet zaslať nasledovne:

prostredníctvom QR kód na platbu

číslo účtu: SK57 0200 0000 0015 8079 0655,  VÚB Banka, a.s.
konštantný symbol: 0298 (Ostatné bezhotovostné prevody)
variabilný symbol: 2022

Do správy pre prijímateľa prosím vpíšte: Dar od …


AKTUALITY – 19. 2. 23 Podmienky na úpravu sú už nevhodné, ďakujeme za vašu podporu.


Lúka pod lesoparkom Bôr

SKEJT – bez úpravy

KLASIKA – bez úpravy

Lokalita s prístupom od pamätníka, kde môžete nechať auto. Pokiaľ je dostatok snehu upravuje sa aj klasika aj skejt. Dĺžka tratí podľa podmienok 1 – 2,5 km.

Lokalita Luhy

SKEJT – bez úpravy

KLASIKA – bez úpravy

Miesto medzi futbalovým ihriskom Turčiasnke Teplice a železničnou traťou. Možnosť prístupu od ihriska, alebo od Dolnej Štubne z ulice Holeška. Upravujeme na klasiku aj skejt. Vhodné pre deti a začiatočníkov.

Futbalové ihrisko Dolná Štubňa

SKEJT – bez úpravy

KLASIKA – bez úpravy

Upravujeme na klasiku aj skejt. Vhodné pre deti a začiatočníkov.


Čremošné – Diviačia lúka

SKEJT – bez úpravy

KLASIKA – bez úpravy

Lokalita „Diviačia lúka“. Auto odparkujete v sedle Čremošné a po zelenej značke sa vydáte smer Hrádky, cca 400m priamo na lúku. Upravujeme viecero verzií na celej lúke. Upravujeme na klasiku aj skejt. Na cestu hore si pre istotu zoberte aj snehové reťaze.


Čremošné – pod Polunom „Ovečková“ – náročná

SKEJT – bez úpravy

KLASIKA – bez úpravy

Lokalita pod Polunom. Vstup na lúku je pod spodným vstupom do areálu syrárne. Auto odparkujete pod syrárňou Polun, smer BB. Prosím rešpektujte šírku a prejazdnosť cesty. Prípadne ponechajte auto v sedle Čremošné. Na cestu hore si pre istotu zoberte aj snehové reťaze.