Pomôžte nám 2% vašich daní

Aj Tento rok je náš klub zaregistrovaný pre poberanie 2% z DPH, ktoré pomáhajú našej činnosti a organizácii najväčších športových podujatí v našom meste pod názvom TURIECKAP, alew tiež pri úpravach bežeckých tratí v zime.

V tomto roku môžete opäť darovať 2, alebo 3 percentá z vášho príjmu.

Informácia pre vyplnenie vyhlásenia:

Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice

Adresa: Ul.slobody 362/70, 3901 Turčianske Teplice

IČO: 36144711

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5702000000001580790655 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Predvyplnené vyhlásenie za rok 2023 pre zamestnancov

Potvrdenie 

Elektronické vyplnenie 

Informácia Finančnej správy k vyhláseniu 


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Odporúčané články