TURIECKAP 2021

29.5.2021 - sobota/saturday - Slovenský pohár, 2. kolo pre mládež a masters

30.5.2021 - nedeľa/sunday - UCI C1, categories Men Elite/U23, Women Elite, Junior Men, Junior Women


AKTUALITY 

ONLINE výsledky UCI C1 Sportsofttiming

 

Výsledky PDF - SOBOTA NEDEĽA

Informácie o technických disciplínach na nájdete v tomto linku. Prebiehať budú v sobotu 29.5. od 11.00 na ihrisku Dolná Štubňa. https://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/propozicie/techn97aae6c61731035395...

Dôležitá informácia ohľadom pravidiel Covid-19 ! Aktualizované 3.5.2021

Preteky počas obidvoch dní budú podľa aktuálnej situácie bez divákov, občerstvenia a sprievodných akcií. Vstup bude povolený len pre licencovaných pretekárov a doprovod s platným negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 12 hodín pred začiatkom podujatia, piatok 28.5.2021 o 17,00 hod, Podmienku negatívneho testu na ochorenie Covid-19 je možné nahradiť potvrdeniami uvádzanými v § 7 aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 203/2021 V.v. (V prípade aktualizácie a zmeny vo vyhláške budeme informácie aktualizovať na www.kphc.sk) Vstup na Slovensko je podmienený samostatným nariadením - viď Covid protokol

Important information about Covid-19 rules! Updated 5/3/2021

 

Races on both days will be without spectators, refreshments and accompanying events according to the current situation. Entry will only be allowed for licensed competitors and an escort with a valid negative test on Covid-19 not older than 12 hours before the start of the event.  (official start of event is on friday, May 28, at 17:00). The condition of the negative test for Covid-19 disease can be replaced by the confirmations stated in § 7 of the currently valid Decree of the PHA of SR no. 203/2021 V.v. (In case of update and change in the decree, we will update the information in the Covid Protocol at www.kphc.sk)

1.5.2021 - Trať je vyčistená a postupne sa budú dolaďovať detaily spolu so značením. je plne zjazdná

 

V prípade potreby počas tréningu, najbližšie nemocnice.  If necessary during training, nearest hospital.

ZÁCHRANÁRI / EMERGENCY 155

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

Kollárova 2, 036 59, Martin, +421 43 4203 111

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta B. Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica, +421 48  441 1111


MAPKA AREÁLU PRETEKOV / MAP OF RACE AREA 

S blížiacim sa víkendom prinášame mapku areálu, parkovania a vlastne celého zázemia. Stále platí dôležitá informácia, že účastníkom sa nedá vojsť z hlavnej cesty I/65. Sledujte prosím navigačné tabule na parkovisko už pred čerpacou stanicou Slovnaft v smere od BB a ZH a pred nadjazdom v smere od MT, ZA. Musíte ísť cez mesto a sledovať navigačné tabuľky!

With the coming weekend we bring a map of the area, parking and actually the whole background. Important information is still valid that the participants cannot get out of the main road I / 65. Please follow the navigation signs to the parking lot before the Slovnaft petrol station in the direction of Banska Bystrica and Ziar nad Hronom and before the overpass in the direction of Martin, Zilina. You have to go through the city and follow the navigation tables!

 

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 

GPX súbor TURIECKAP_veľký_kphc

link na Garmin https://connect.garmin.com/modern/course/31574008

link na trasu na Strave https://www.strava.com/routes/24863923

link na segment na Strave https://www.strava.com/segments/23259746

Takže pokiaľ chcete jazdiť, tak nech sa páči, len prosím dodržiavať všetky bezpečnostné nariadenia vlády, nejazdite v skupinkách a hlavne jazdite opatrne!


 

výsledky/results 2019

13.4.2019 - SP mládež a masters

14.4.2019 - UCI C1

FOTOGALÉRIE

nedeľa od Jána Melichera, jmphoto.sk

nedeľa od Ľudovíta Lettricha na FB

sobota a nedeľa od Tomáša Mravca

video z celej trate od WKK WIERUSZÓW

ofciálne aftermovie od SZC

reportáž TVTURIEC

reportáž RTVS od času 15:35

9.4.2019 - Zadná časť trate je vyznačená a dúfame, že vydrží do víkendu :). Finálne doznačenie bude v piatok od 16,00 hod. Trať je aktuálne rýchla a extra suchá. 

2.4.2019 - Na trati doladené pomaly posledné úpravy, aktuálne trať veľmi suchá v celom profile. Uvidíme, čo s tým urobí predpovedaný dážď. Nový úsek Twister, ktorý bude pod novým obojstranným depom je vyznačený sprejom, aby ste vedeli, ako sa zatočiť. Je tam aj pomalšia B-Line. Po novom budú označené štyri najzaujímavejšie úseky svojimi názvami, Helenine Hupy, Twister, Rock Drop a Dad Line. Nájdete ich v mapke v propozíciách. Novinkou bude obojstranné depo, ktoré bude dostupné pešo priamo po ceste v dosahu cca 500 metrov od prezentácie. Je to na drevosklade, takže v prípade mokra sa prosím pripravte na možné blato. Pribudol malý rockgarden, nový mostík a skok v Heleninych Hupoch pre kategórie na veľkom okruhu. Štart ostáva na lúke pre všetky kategórie. Značiť sa začína v utorok, 9.4. podvečer.

28.3.2019 - Prihlasovanie spustené! na sobotu v tomto linku, nedeľa v tomto linku / Registration Launched! on Saturday in this link, Sunday this link

26.3.2019 - Po víkendovej brigáde je trať v podstate pripravená, čaká na vás nový úsek Twister, nové technické prvky na trati a hlavne nové depo, ktoré bude tento rok obojstranné.
Trať aktuálne takmer suchá. Ešte nás čaká drobná úprava niektorých úsekov, ktoré nám nahlodal zub času, ale jazdiť sa už dá. Predpoveď zatiaľ bez zásadných zrážok, tak môžete vyraziť. Značenie trate bude v týždni pred pretekmi.

 

PARKOVANIE / PARKING

Tímová zóna – obmedzená kapacita, nutnosť rezervácie vopred  - podmienky a link

Voľné parkovacie kapacity zdarma podľa usmernenia organizátora na P1 a P2, pozri mapu na konci propozícií. Parkovanie je s prístupom cez mesto, teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa nasledových odkazov.

Tímová zóna – obmedzená kapacita, nutnosť rezervácie vopred  - podmienky a link Voľné parkovacie kapacity zdarma podľa usmernenia organizátora na P1 a P2, pozri mapu na konci propozícií. Parking is  with access from the city, so it is not possible to park in the start-up area with access from the main road I / 65. The access route will be marked, please see the tables. Google will lead you nonsensically, so follow the route with the following links.

trasa od / route from Martin https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od / route from Banská Bystrica/Žiar nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2

 

 

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre účely evidencie na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.