AGGLU OPEN TURIECKAP

VÝSLEDKY AGGLU OPEN TURIECKAP 2017 .pdf

Verejné MTB XCO preteky pre každého...

Usporiadateľ:                                     Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice s podporou Žilinského samosprávnejo kraja a Mesto Turčianske Teplice

Organ.-techn. realizátor:                    Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice

Dátum preteku:                                   sobota 22. 4. 2017

Miesto konania:                                 Turčianske Teplice – lesopark Bôr

Prezentácia:                                       Turčianske Teplice – lesopark Bôr, rozhodcovský stan v cieli 8.00-9.45 hod.

 

Štart - časový rozpis:               10.00 hod. - kategória DETI do 8 rokov

                                                10,15 hod  - Mini (chlapci a dievčatá)

                                                Po dojazde nasledovne ostatné kategórie

Predpokladané ďalšie štarty       10.30 hod. – Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci + Staršie žiačky

                                                11.10 hod. -  Kadeti  + Kadetky + Juniorky+ Masters A,B,C

                                                12.55 hod. - Muži + Juniori  + Ženy

Riaditeľ pretekov:                  Daniel Vričan

Hlavný rozhodca:                 Pavol Miazdra

Traťový riaditeľ:                   Michal Kašuba

Hospodár pretekov:              Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:   Záchranári Martin, http://www.zachranarimt.sk/

Štartovné:                    Deti do 8 rokov                                                                               zdarma

                                    Mini, Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky                               2,- €

                                    Kadetky, Kadeti, Juniori, Juniorky                                                    3,- €

                                    Muži Open,  Ženy,   Masters A+B +C                                               5,- €

Prihlášky: na mieste, v čiernom stane KPHC, pre urýchlenie registrácie môžete prihlášky posielať mailom na adresu skzniev@skzniev.sk do 21.4.2017

Platba štartovného na mieste, prihláška v jednoduchom formáte AGGLU OPEN TURIECKAP, MENO, PRIEZVISKO, KLUB alebo MESTO, dátum narodenia a kategória.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre účely evidencie na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Rozdelenie kategórií a tratí          

Deti do 8 rokov CH a D (2009 a mladší)               2 x samostatný okruh

Mini chlapci (2008 a 2007)                                  3 malý okruh

Mini dievčatá (2008 a 2007)                                2 malý okruh

Mladší žiaci (2006 a 2005)                                  2 stredný okruh

Mladšie žiačky (2006 a 2005)                             1 stredný okruh

Starší žiaci (2004 a 2003)                                    3 stredný okruh

Staršie žiačky (2004 a 2003)                                2 stredný okruh

Kadet (2002 a 2001)                                            2 veľký okruh

Kadetky (2002 a 2001)                                        1 veľký okruh

Junior (2000 a 1999)                                           4 veľký okruh

Juniorky (2000 a 1999)                                       2 veľký okruh

Muži Open (1988 až 1998)                                  4 veľký okruh

Masters A (1978 až 1987)                                    4 veľký okruh

Masters B (1968 až 1977)                                    3 veľký okruh

Masters C (1967 a starší)                                    2 veľký okruh

Ženy (1998 a staršie)                                           3 veľký okruh

 

Dĺžky okruhov:                   

malý okruh            900 m

stredný okruh       2 200 m

veľký okruh         4 600 m

Podmienky štartu:       Štartujúci vo veku do 15 rokov je potrebné mať písomný súhlas so štartom od zákonného zástupcu.

Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Riadne upevnená cyklistická prilba počas celých pretekov.

Preteká sa podľa súťažného poriadku SZC XCO na rok 2017. 

Ceny:                           Prví traja v kategórii.  

Rôzne:                         Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár musí byť poistený. Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov,a organizátorov, ako aj pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom tretím osobám a subjektom.

Prilba je povinná !

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

Info:                            kphc@kphc.sk, www.kphc.sk, 0915 888 606, 0905 729 319

V Turčianskych Tepliciach, 20.2.2017

 

PARKOVANIE

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa mapky dolu.

trasa od Martina https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od Banskej Bystrice/Žiaru nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2


výsledky AGGLU OPEN TURIECKAP 2016

 

 

fotogaléria na stránkach zupatour.sk

Tags: