Výročná členská schôdza 2017

Vážení priatelia, členovia a všetci, ktorí máte chuť,

pozývame vás na výročnú členskú schôdzu Klubu priateľov horskej cyklistiky, ktorá sa uskutoční

7.2.2017 o 18,00 hod v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice, Partizánska 1

Schôdza bude mať bohatý program, pre to vás žiadame o čo najvyššiu účasť. Bude mimo iného možnosť zaplatiť členský poplatok a licenčný poplatok.  Viac info nájdete v linku priamo na stránkach SZC. Tí, čo máte záujem o licenciu, pozrite sa na to, aby ste vedeli, čo vás čaká. Novinkou je tiež elektronická fotka, takže netreba tlačenú. Doneste si aj staré licencie, urobíme to aj z nich. Členské do klubu pre rok 2017 ostáva nezmenené, 10,- Eur.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa

3. Bilancia roku 2016

4. Finančná správa 2016

5. Rozpočet 2017

7. Plán na rok 2017

- prestavenie aktivít

- systém financovania

8. Diskusia

9. Záver

 

Pokaľ máte záujem preložiť inovácie a podnety na prácu, aktivity v roku 2017, prosím pripravte si ich do diskusie.

Tešíme sa na vás!

danas

Tags: